Cải thiện điểm số IELTS ở Philippines!!

Kinh nghiệm của họ đã ở và học ở Baguio, Philippines như thế nào?!

Trước tiên, họ đều chọn khóa IELTS và sau đó chuyển sang khóa IELTS Intensive. Đây là tình huống phổ biến để nâng cao từ trình độ sơ cấp lên trung cấp.

 

Cora (23)

Để học đại học ở UK, cô ấy cần phải có điểm IELTS. Cô ấy có tổng thang diểm 2.5 trong bài thi đầu vào, nhưng sau khi học 6 tuần ở WALES, điểm số của cô ấy đã tăng lên thành 4.5

 

Yui (27)

Mục đích của cô ấy là làm y tá ở Úc. Hầu hết điều kiện để đăng ký là 7.0 điểm, nên cô ấy cần phải học khóa IELTS. Điểm ban đầu của cô ấy là 4.5 và sau 4 tháng học, cô ấy đã đạt được 6.0.