GIỚI THIỆU

WALES school building

THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG

Tên chính thức
Widest Asian Learners English School Inc.
CEO
Jeanne Y. Shim
Địa chỉ
#4 Bukaneg St. Legarda Rd. Baguio city, the Philippines
Quy mô
80 học sinh

LỊCH SỬ

Năm 2006
Thành lập trường dành cho thiếu nhi
Năm 2011
Khóa ESL · TOEIC · TOEFL · IELTS được cộng thêm với chương trình cho thiếu thi
Năm 2014
kì lễ và khóa IDP được giới thiệu cho người đi làm
Năm 2016
Dời địa điểm trường theo Rigardaroad hiện tại

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của WALES được mở rộng là trung tâm ngôn ngữ nổi bật những quốc tịch khác nhau bởi cung cấp cho họ giao tiếp cần thiết trong tiếp xúc toàn cầu.

MỤC TIÊU

  • Tạo ra những người học sẽ cạnh tranh toàn cầu.
  • Tạo ra những người học sẽ được giao tiếp, cảm xúc và nhận thức về văn hóa.
  • Tạo ra những người học có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.

GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY PHÉP

Giấy phép TESDA NRT số 07-14-03-1512, 07-14-03-1513, 07-14-03-1514
TESDA Permit
Giấy phép nghiên cứu đặc biệt (SPP)  AAFS No.MCL-2007-178
Special Study Permit