Liên hệ với chúng tôi

Thoải mái liên hệ với chúng tôi nếu bạn thắc mắc về Philippines và Baguio, chương trình giáo dục và những khóa học tiếng anh khác nhau, cuộc sống ở trường, chi tiêu, vv.

  ※Bắt buộc điền.

  Họ & tên
  Email
  Chủ đề
  Tin nhắn

  Thông tin liên hệ khác