IELTS

IELTS Course

KHÓA IELTS

MỤC ĐÍCH: Đào tạo và giúp học viên đạt được điểm mục tiêu trong IELTS MỤC TIÊU: giúp học viên đạt được mục tiêu của họ, sau đây là những mục tiêu cụ thể:

  1. Để dạy học viên các khái niệm cụ thể trong IELTS
  2. Đào tạo học sinh để phân tích bối cảnh bằng văn bản và ngữ cảnh
  3. Để nâng cao kỹ năng hợp lý hóa của học sinh
MÔ TẢ KHÓA HỌC
Môn họcPRE-IELTSIELTSIELTS NÂNG CAO
Điểm và cấp độ bắt buộc 3.5 điểm
( C )
4.0 điểm
( C+ )
4.0 / kỹ năng macro
( B )
Thời lượng2-4 tuần4-24 tuần4-8 tuần
Các lớp học5 giờ – 1:1 Lớp học
2 giờ – Các lớp theo nhóm
5 giờ – 1:1 Lớp học
2 giờ – Các lớp theo nhóm
Lớp 8 giờ – 1:1
Thi thửMỗi tháng một lầnMỗi tháng một lầnHai lần một tháng
Lớp 1:1Viết / Đọc / Nói / Nghe / Từ vựng Viết 1 / Viết 2 / Đọc / Nói / NgheViết 1, 2 / Nói / Ngữ pháp / Nghe / Chuyên sâu 1,2 / Đọc chuyên sâu 1,2
Nhóm nhóm
(ngoại trừ Chuyên sâu)
Ngữ pháp / Phát âmNgữ pháp / Thảo luận
Hoạt động bổ sungKiểm tra từ vựng hàng ngày
Khóa học PRE-IELTS
Tổng số lớp: 7 giờ một ngày 
5 giờ / lớp 1:12 giờ lớp học nhóm
Chương trình thử nghiệm cho những sinh viên muốn học và / hoặc làm quen với IELTS nhưng không yêu cầu điểm IELTS.
Lớp 1: 1
Viết, Đọc, Nói, Nghe, Từ vựng
Lớp học nhóm
Ngữ pháp, phát âm
Môn họcCụmSự miêu tả
ViếtLớp 1:1 * Tổng quan về Viết IELTS tập trung vào xây dựng tiểu luận bằng cách sử dụng các cấu trúc câu khác nhau.
* Học tập liên tục cho mỗi chủ đề.
Đọc hiểu* Nghiên cứu các kỹ năng và cấu trúc IELTS cơ bản.
* Học tập liên tục cho mỗi chủ đề.
Nói* Giới thiệu các kỹ năng và cấu trúc IELTS nói cơ bản.
* Học tập liên tục cho mỗi chủ đề.
Lắng nghe* Nghiên cứu kỹ năng và cấu trúc luyện thi IELTS cơ bản.
* Học tập liên tục cho mỗi chủ đề.
Từ vựng* Sự khác biệt của từ vựng ESL và IELTS.
Ngữ phápLớp học nhóm * Sự khác biệt về ngữ pháp ESL và IELTS.
Cách phát âm* Làm quen với âm thanh tiếng Anh để giảm giọng và nhận dạng từ.
Khóa học IELTS
Tổng số lớp: 7 giờ một ngày 
5 giờ /lớp 1:12 giờ / lớp học nhóm
Chương trình thực tế cho những sinh viên có đủ thời gian để học và có thể hoặc không yêu cầu điểm IELTS.
1Lớp 1:1
Viết1, Viết2, Đọc, Nói, Nghe
Lớp học nhóm
Ngữ pháp, thảo luận
Môn họcCụmSự miêu tả
Viết1Lớp 1:1* Giới thiệu về đồ thị / biểu đồ / bản đồ / diễn giải quy trình.
* Hỗ trợ xây dựng bài luận và hợp lý hóa với câu trả lời mô hình.
Viết2* Giới thiệu ý kiến ​​một và hai mặt.
* Hỗ trợ xây dựng bài luận và hợp lý hóa với câu trả lời mô hình.
Đọc hiểu* Cách tiếp cận chi tiết về kỹ năng và cấu trúc của IELTS Reading.
* Thực hành và hợp lý hoá.
Nói* Cách tiếp cận chi tiết về kỹ năng và cấu trúc nói IELTS.
* Học từ vựng hữu ích / biểu thức và cấu trúc ngữ pháp.
Lắng nghe* Cách tiếp cận chi tiết kỹ năng và cấu trúc luyện thi IELTS.
* Nhận biết chi tiết thông qua ngữ cảnh.
Ngữ phápLớp học nhóm * Nghiên cứu ngữ pháp trung gian 1.
* Tập trung vào các động từ và quan hệ danh từ.
Thảo luận* Động não các ý tưởng sử dụng tài liệu IELTS và Viết.
Khóa học IELTS INTENSIVE
Tổng số lớp: 9 giờ một ngày 
8 giờ /lớp 1:11 giờ / kiểm tra từ vựng
Chương trình đặc biệt dành cho những sinh viên không có thời gian học tập và yêu cầu điểm IELTS để học tập / làm việc ở nước ngoài.
lớp 1:1
Viết, nói, ngữ pháp, nghe nâng cao, đọc nâng cao
Môn họcCụmSự miêu tả
Viết1Lớp 1:1 * Cách tiếp cận chi tiết cho đồ thị / biểu đồ / bản đồ / giải thích quy trình. * Hợp lý hóa chi tiết với các câu trả lời mô hình.
Viết2* Cách tiếp cận chi tiết đối với ý kiến ​​một và hai phía. * Phát triển các động từ và cấu trúc câu.
* Hợp lý hóa chi tiết với các câu trả lời mô hình.
Nói* Tăng cường trả lời các bộ phận 1-3.
* Phát triển từ vựng / biểu thức và cấu trúc ngữ pháp.
Ngữ pháp* Nghiên cứu ngữ pháp trung gian 2.
* Tập trung vào các phương thức, điều kiện và tổ chức.
Nghe sâu 2 giờ* Cách tiếp cận thực tế cho kỹ năng nghe IELTS với quản lý thời gian.
* Xác định các loại và chỉ số từ, nhận biết các tình huống, cách viết và chính tả.
* Hợp lý hóa chi tiết và cố vấn.
Đọc chuyên sâu 2 giờ* Cách tiếp cận thực tế cho kỹ năng đọc IELTS với quản lý thời gian.
* Thảo luận chủ đề và sự liên quan đến các vấn đề hiện tại.
* Hợp lý hóa chi tiết và cố vấn.
Kiểm tra từ vựng hàng ngàyHoạt động bổ sung * Nâng cao từ vựng bằng cách sử dụng các tài liệu nói chung và dựa trên chủ đề.
Ví dụ về lịch học IELTS 1 ngày
07:30Thức dậy
07:45 – 08:30Ăn sáng
08:55 – 09:40Lớp nhóm
09:50 – 10:35Lớp 1:1
10:45 – 11:30Lớp nhóm
11:40 – 12:25Ăn trưa
12:35 – 13:20Lớp 1:1
13:30 – 14:15Giờ giải lao
14:25 – 15:10Lớp 1:1
15:20 – 16:05Lớp 1:1
16:15 – 17:00Lớp 1:1
17:00 – 17:50Giờ giải lao
17:50 – 18:50Ăn tối
19:00 – 20:00Đi ra ngoài
20:00 – 22:00Tự học
23:00Đi ngủ