IELTS

IELTS Course

KHÓA IELTS

MỤC ĐÍCH: Đào tạo và giúp học viên đạt được điểm mục tiêu trong IELTS MỤC TIÊU: giúp học viên đạt được mục tiêu của họ, sau đây là những mục tiêu cụ thể:

  1. Để dạy học viên các khái niệm cụ thể trong IELTS
  2. Đào tạo học sinh để phân tích bối cảnh bằng văn bản và ngữ cảnh
  3. Để nâng cao kỹ năng hợp lý hóa của học sinh
MÔ TẢ KHÓA HỌC
 IELTSIELTS NÂNG CAO
Các lớp học5 giờ – 1:1 Lớp học
2 giờ – Các lớp theo nhóm
Lớp 8 giờ – 1:1
Thi thửMỗi tháng một lầnHai lần một tháng
Hoạt động bổ sungKiểm tra từ vựng hàng ngày
Band Score 6.0 and aboveIELTS 7
(Customized schedule)
1:1 class: Listening / Reading / Writing / Speaking
+ Option: Writing, Listening, Writing, Speaking
Group class: Grammar / Discussion
Band Score
4.0 ~ 5.5
IELTS 51:1 class: Listening / Reading / Writing 1 / Writing 2 / Speaking
Group class: Grammar / Discussion
Band Score under 4.0IELTS 31:1 class: Listening / Reading / Writing / Voca / Speaking
Group class: Grammar / Discussion
Band Score 6.0 and aboveIELTS Intensive 3
(Customized schedule)
Grammar / Listening / Reading / Writing 1 / Writing 2 / Speaking
+ Option: Writing, Listening, Writing, Speaking
Band Score
4.0 ~ 5.5
IELTS Intensive 2Grammar / Listening 1 / Listening 2 / Reading 1 / Reading 2 / Writing 1 / Writing 2 / Speaking
Band Score under 4.0IELTS Intensive 1Grammar / Listening / Reading / Writing 1 / Writing 2 / Speaking 1 / Speaking 2 / Vocabulary
Khóa học IELTS
Tổng số lớp: 7 lớp một ngày   
5 lớp 1:12 lớp nhóm
Chương trình thực tế cho những sinh viên có đủ thời gian để học và có thể hoặc không yêu cầu điểm IELTS.
1Lớp 1:1
Viết1, Viết2, Đọc, Nói, Nghe
Lớp học nhóm
Ngữ pháp, thảo luận
Môn họcCụmSự miêu tả
Viết1Lớp 1:1* Giới thiệu về đồ thị / biểu đồ / bản đồ / diễn giải quy trình.
* Hỗ trợ xây dựng bài luận và hợp lý hóa với câu trả lời mô hình.
Viết2* Giới thiệu ý kiến ​​một và hai mặt.
* Hỗ trợ xây dựng bài luận và hợp lý hóa với câu trả lời mô hình.
Đọc hiểu* Cách tiếp cận chi tiết về kỹ năng và cấu trúc của IELTS Reading.
* Thực hành và hợp lý hoá.
Nói* Cách tiếp cận chi tiết về kỹ năng và cấu trúc nói IELTS.
* Học từ vựng hữu ích / biểu thức và cấu trúc ngữ pháp.
Lắng nghe* Cách tiếp cận chi tiết kỹ năng và cấu trúc luyện thi IELTS.
* Nhận biết chi tiết thông qua ngữ cảnh.
Ngữ phápLớp học nhóm * Nghiên cứu ngữ pháp trung gian 1.
* Tập trung vào các động từ và quan hệ danh từ.
Thảo luận* Động não các ý tưởng sử dụng tài liệu IELTS và Viết.
Khóa học IELTS INTENSIVE
Tổng số lớp: 8 lớp một ngày   
8 lớp 1:1Kiểm tra từ vựng (Tự học)
Chương trình đặc biệt dành cho những sinh viên không có thời gian học tập và yêu cầu điểm IELTS để học tập / làm việc ở nước ngoài.
lớp 1:1
Viết, nói, ngữ pháp, nghe nâng cao, đọc nâng cao
Môn họcCụmSự miêu tả
Viết1Lớp 1:1 * Cách tiếp cận chi tiết cho đồ thị / biểu đồ / bản đồ / giải thích quy trình. * Hợp lý hóa chi tiết với các câu trả lời mô hình.
Viết2* Cách tiếp cận chi tiết đối với ý kiến ​​một và hai phía. * Phát triển các động từ và cấu trúc câu.
* Hợp lý hóa chi tiết với các câu trả lời mô hình.
Nói* Tăng cường trả lời các bộ phận 1-3.
* Phát triển từ vựng / biểu thức và cấu trúc ngữ pháp.
Ngữ pháp* Nghiên cứu ngữ pháp trung gian 2.
* Tập trung vào các phương thức, điều kiện và tổ chức.
Nghe sâu 2 giờ* Cách tiếp cận thực tế cho kỹ năng nghe IELTS với quản lý thời gian.
* Xác định các loại và chỉ số từ, nhận biết các tình huống, cách viết và chính tả.
* Hợp lý hóa chi tiết và cố vấn.
Đọc chuyên sâu 2 giờ* Cách tiếp cận thực tế cho kỹ năng đọc IELTS với quản lý thời gian.
* Thảo luận chủ đề và sự liên quan đến các vấn đề hiện tại.
* Hợp lý hóa chi tiết và cố vấn.
Kiểm tra từ vựng hàng ngàyHoạt động bổ sung * Nâng cao từ vựng bằng cách sử dụng các tài liệu nói chung và dựa trên chủ đề.
Ví dụ về lịch học IELTS 1 ngày
07:30Thức dậy
07:45 – 08:30Ăn sáng
08:55 – 09:40Lớp nhóm
09:50 – 10:35Lớp 1:1
10:45 – 11:30Lớp nhóm
11:40 – 12:25Ăn trưa
12:35 – 13:20Lớp 1:1
13:30 – 14:15Giờ giải lao
14:25 – 15:10Lớp 1:1
15:20 – 16:05Lớp 1:1
16:15 – 17:00Lớp 1:1
17:00 – 17:50Giờ giải lao
17:50 – 18:50Ăn tối
19:00 – 20:00Đi ra ngoài
20:00 – 22:00Tự học
23:00Đi ngủ