Khóa REAL-TALK ở WALES thì có gì hot???

Bạn là người ngại giao tiếp?  Ngại tiếp xúc với người lạ? Học tiếng Anh nhưng không sử dụng thường xuyên. Hiểu những người đối diện nói gì nhưng mình lại không trả lời, lý do là chưa bắt được phản xạ.

Học khóa REAL- TALK, bạn không những có thể học những từ vựng, câu nói thông dụng mà bạn còn được áp dụng vào thực tế. Giúp cho bạn vượt qua được rào cản ngại nói tiếng Anh. Sáng thứ 6 hàng tuần, bạn sẽ được ra ngoài, bắt chuyện với bất kỳ ai ở trên đường, ắp dụng những gì mình đã được học trong lớp.

Bạn Elly đã học 4 tuần với mục đích sử dụng tiếng anh trong công việc và du lịch.

>”Để cho việc du lịch thoải mái hơn / sử dụng tiếng Anh trong công việc, liên quan đến ngành thực phẩm ” là lý do tôi đã chọn học ở Philippines. Khóa học REAL-TALK ESL sẽ cung cấp trực tiếp cho mục đích của tôi bởi vì tôi có thể nói với người lạ bên ngoài.
 Tôi có thể tận hưởng hoạt động “Tương Tác Thực Tế”  vào sáng thứ Sáu. Điều tuyệt vời nhất là giáo viển sửa lỗi và gợi ý dựa theo những gì tôi nói. 
Mặt khác, Lớp Viết và Gọi Điện khó hơn tôi tưởng bởi vì nó chứa những tình huống kinh doanh…. Giáo viên đã cố gắng điều chỉnh với trình độ và mục đích của tôi, cho nên tôi có thể bắt kịp với lớp nhưng bạn nên chuẩn bị trước..<<