Jane (16) Nữ, người Đài Loan

Thông tin học viên:
– Tên: Jane
– Quốc tịch: Đài Loan
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 4 tuần

Tôi mong rằng mình không ghét tiếng anh nữa nên tôi đã đến Philippines học tiếng anh.
Mẹ tôi chọn cho tôi học ở WALES.
Tôi không chắc tiếng anh của mình cải thiện được bao nhiêu bởi vì tôi không nói chuyện nhiều với các bạn khác.
Điều tuyệt vời nhất ở WALES là mọi người rất thân thiện và dễ gần. Hãy đến với WALES