Phoebe (11) Nữ, người Đài Loan

Thông tin học viên:
– Tên: Phoebe
– Quốc tịch: Đài Loan
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 4 tuần

Tôi muốn có 1 công việc tốt trong tương lai và điểm số tốt trong lớp học nên tôi đã đến đây để học tiếng anh.
WALES là trường duy nhất có thể cung cấp thực phẩm chay nên tôi đã chọn WALES.
Tôi nghĩ tiếng anh của mình đã cải thiện được chút ít, tôi không chắc lắm.
Lớp học và cơ sở vật chất ở đây rất tốt nhưng không khí ở tầng B3 hơi lạ.
Nếu bạn muốn cải thiện tiếng anh của mình nhanh hơn, bạn nên đến đây để học tiếng anh, bởi vì ở đây nói chuyện toàn bằng tiếng anh.