Remi (20) nữ, người Nhật

Thông tin học viên:
– Tên: Remi
– Quốc tịch: Nhật
– Khóa học: IELTS Intensive
– Thời lượng: 12 tuần

Nơi tốt nhất để học IELTS.
Tôi chọn khóa IELTS nâng cao ở đây. Giảng viên đã được đào tạo để dạy IELTS và tôi đã được học những lớp học chất lượng và tận hưởng thời gian học của tôi. Mặc dù nó rất khó để làm quen với lịch học của lớp IELTS nâng cao, tôi đã đạt được điểm cao hơn lần trước, từ 4.5 đến 6.0!! Bên cạnh đó kĩ năng nói của tôi cũng đã được cải thiện trong khoản thời gian tôi ở Phillipines. Cơ sở vật chất rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Mặc dù có 1 vài vấn đề với kết nối Wifi, nhưng người chủ và quản lí người Nhật đã giải quyết chúng rất nhanh chóng. Tất cả nhân viên ở đây rất quan tâm và hiếu khách.