Yuri (25) nữ, người nhật

Thông tin sinh viên:
– Tên: Yuri
– Quốc tịch: Nhật Bản
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 4 tuần

Học tập chăm chỉ, nhưng thú vị!
Tôi tham gia các khóa học ESL gồm 2 lớp học nhóm (Nghe và Thảo luận) và 6 lớp học cá nhân(Đọc, Viết, Nói, Ngữ pháp, Nói và Từ vựng). Các giảng viên rất gần gũi và vui tính. Tôi rất thích nói chuyện với họ trong lớp học rất nhiều.

Trường rất mới và sạch sẽ. Tôi ở trong phòng 3 người và nó rất rộng rãi. Bạn cùng phòng của tôi đều là người Đài Loan nên tôi luôn nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Đó là môi trường rất tốt để thực hành nói tiếng Anh. Tôi cũng có thể sử dụng Wi-fi mà không vấn đề gì. Khi có chuyện gì xảy ra, các nhân viên ở đây xử lý chúng ngay lập tức.

Các học viên ở đây học tập chăm chỉ, điều đó đã khuyến khích tôi học nhiều hơn! Ngoài ra, có nhiều học viên tuổi khác nhau ở đây và chúng tôi trở thành bạn bè bất kể quốc tịch và lứa tuổi của chúng tôi.

Tôi khuyên bạn nên học và thưởng thức tiếng Anh cùng một lúc !!