Cool (30) Nữ, người Đài Loan

Thông tin học viên:
– Tên: Cool
– Quốc tịch: Đài Loan
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 20 tuần

Trường này là trường đa quốc gia, điều này rất tốt bởi vì tôi có thể hòa nhập với nhiều quốc gia khác nhau và học hỏi văn hóa của họ. Đồng thời tôi có thể nâng cao hiểu biết và kĩ năng của mình bằng cách giao tiếp với họ bằng tiếng anh.

Trường học này áp dụng chính sách chỉ được nói tiếng anh rất khắc khe, giúp cho chúng tôi tự tin hơn khi nói chuyện. Bên cạnh đó, giảng viên rất linh hoạt. Phương pháp giảng dạy của họ rất phù hợp với tôi.

Họ rất kiên nhẫn, thấu hieur và khuyến khích tôi. Hơn thế nữa, cơ sở vật chất của trường rất mới. Đối với tôi, tôi thích vị trí trí bởi vì rất thuận tiện và có rất nhiều nhà hàng xung quanh. Tôi đã ở đây 1 tháng nhưng tôi có thể nói rắng tôi đã cải thiện được rất nhiều, đặc biệt kĩ năng nói của tôi.