Aurora (32) Nữ, người Đài Loan

Thông tin học viên:
– Tên: Aurora
– Quốc tịch: Đài Loan
– Khóa học: TOEIC
– Thời gian: 20 tuần

Trước đây tôi đã du lịch ở Cebu và Baguio. Khi tôi chọn trường học này, quan tâm về khí hậy và môi trường học tập. Tôi nghĩ WALES là lựa chọn tốt nhất.

Mỗi học viên đều được kiểm tra đầu vào, sau đó trường có thể xếp lớp dựa vào trình độ của học viên. Khóa ESL của tôi bao gồm 2 lớp học nhóm và 6 lớp học cá nhân.

Trong lớp học nhóm, giảng viên sẽ chọn chủ đề và cho chúng tôi thảo luận hoặc tranh cãi. Trong vài lần thực hành, bây giờ tôi đã có thể giao tiếp với người nước ngoài và thể hiện ý kiến cá nhân mình 1 cách tự tin.

Giảng viên trong lớp học cá nhân rất nhiệt huyết. Kĩ năng tiếng anh của tôi bao gồm nghe, nói, đọc, viết đã được cải thiện đáng kể.