Marie (21) Nữ, người Nhật

Thông tin học viên:
– Tên: Marie
– Quốc tịch: Nhật
– Khóa học: TOEIC
– Thời lượng: 16 tuần

WALES là môi trường tuyệt vời để học tiếng Anh. Tôi có 3 lý do để giới thiệu trường học này.

Thứ nhất, ngôi trường này là đa quốc gia nên nói tiếng anh là điều bắt buộc ở đây. Một trong những mục tiêu của tôi để đến đây là cải thiện kỹ năng nói cho nên đó là lý do tại sao nó là điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, tôi có thể có nhiều bạn bè quốc gia đặc biệt là sinh viên Ả Rập vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ trước khi đến đây. Đó là kinh nghiệm quý báu đối với tôi sau đó, tôi đã học được tầm quan trọng của sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng cơ sở của học viện này là sạch nhất trong trường ở Baguio. Tôi rất biết ơn vì tôi có thể học tập bằng môi trường thoải mái. Ngoài ra, không có côn trùng ở thành phố Baguio. Thực ra, tôi không thích côn trùng nên đây cũng là điểm tốt để nghiên cứu ở Baguio.

Cuối cùng, tôi có thể cải thiện điểm TOEIC của mình. Khi tôi đến đây, điểm số của tôi là 705 tuy nhiên sau khi tham gia lớp học trong hai tháng, tôi có thể vượt qua 850 điểm liên tục bằng một bài kiểm tra thực hành. Tôi sẽ thực hiện TOEIC chính thức sau khi tôi trở về Nhật. 

Nếu tôi có thể đạt được điểm số cao, nó sẽ là niềm tin để áp dụng công ty liên kết nước ngoài. Tôi nghĩ rằng các giảng viên của tôi dành sự tương ứng đã dẫn đến một sự gia tăng điểm số.

Tôi nghĩ bạn nên học ở đây. Nếu bạn đến đây, bạn bè đa quốc gia và môi trường tuyệt vời sẽ chờ đợi bạn. Hơn nữa, nó sẽ có thể có được cơ hội để giữ liên lạc trong tương lai của bạn.