【REAL-TALK ESL】 Pre-assessment

Dành  cho học viên đã đăng ký hoặc có dự định học khóa REAL-TALK ESL thì cần phải phỏng vấn qua video call với giáo viên trước khi đến hoặc trước khi đăng ký.

Tại sao phải làm vậy??
 Bởi vì cách này giúp học viên tiến bộ 1 cách hiệu quả và hài lòng hơn nếu học viên đạt yêu cầu điểm chuẩn bên dưới. Nếu không có cái này, học viên sẽ gặp khó khăn khi bắt chuyện với người đi đường và không thể bắt kịp lớp học. 
* Không dành cho : Những ai đăng ký học ESL / ESL FLEXIBLE trước khi học REAL-TALK. (Ví dụ: học viên đăng ký học 8 tuần ESL + 4 tuần REAL-TALK)

Điểm chuẩn
– Có thể giao tiếp bằng nhừng câu nói đơn giản
– Hiểu và sử dụng được những ngữ pháp cơ bản
– TOEIC : Điểm 500 trở lên
– IELTS :  Điểm 4.0 trở lên (band-score)
– TOEFL : Điểm 50 trở lên

Các bước
1. Nhận tư vấn
2. Xếp lịch hẹn phỏng vấn
3. Phỏng vấn
4. Thông báo kết quả cho agency(Cùng ngày phỏng vấn)
→・Đạt:Bắt đầu học sau khi đến
→・Không đạt:Gợi ý học khóa ESL / ESL FLEXIBLE trước khi học REAL TALK ESL.
5. Đăng ký

Câu hỏi ví dụ
Q. Why did you decide to take Real-Talk ESL??
Q. What makes you feel happy??
Q. What is your hobby??
…etc