Thông báo về hoạt động tổ chức môi trường NGO

2018.8.11

Hoạt động: Tour trồng cây

Thời gian : 8h sáng~6h30 tối

Phí tham dự : P1,000

 

2018.8.18~19

Tour trồng cây và ở lại trang trại

Hoạt động : Tour trồng cây và ở lại trang trại

Thời gian : Ngày 18-8 7h30 sáng ~ 19-8 6h30 tối

Phí tham dự : P2,900