Đóng cửa phòng Gym

Phòng gym đóng cửa

 

Bây giờ, học viên không thể tập gym ở kí túc xá nữa, bởi vì phòng gym đã được sửa sang thành lớp học.

*Thông tin về phòng gym  sẽ được cập nhập sau

 

Phòng gym bên ngoài chỉ cách trường 5~15 phút đi bộ. Học viên có thể đăng kí tập gym ở những phòng gym đó và phí tập gym cỡ khoảng 800~1000 php 1 tháng.