“Đào tạo mỗi ngày” nâng cao và duy trì chất lượng giáo dục

Xin chào! Chủ đề tin tức hôm nay là …..
1. Đào tạo mỗi ngày cho giảng viên
2. Tỉ lệ các quốc tịch

1. Đào tạo mỗi ngày cho giảng viên
Chúng tôi cung cấp 2 cách đào tạo cho giảng viên
a. Phương thức giảng dạy
b. Phương thức “dạy ngang hàng”
a. Phương thức giảng dạy
Giảng viên có kinh nghiệm sẽ đào tạo và dạy giảng viên khác, đặc biệt tập trung vào phát âm và ngữ pháp. Buổi đào tạo này rất phổ biến ở cách trường dạy ngôn ngữ ở Philippines.
b. Phương thức “dạy ngang hàng”
“Ngang hàng” có nghĩa là người cùng độ tuổi với bạn, hoặc những người có cùng công việc, tầng lớp xã hội v.v

Trong khóa đào tạo “dạy ngang hàng”, giảng viên lập nhóm 4~5 người (thường các thành viên trong nhóm là bạn), và dạy cho nhau những điểm mạnh của họ. Nó giống như sự kết hợp giữa bài giảng và thảo luận. Ví dụ, 1 giảng viên chia phương thức giảng dạy của mình với các giảng viên khác. Sau đó, những giảng viên khác sẽ đặt câu hỏi và họ bắt đầu thảo luận. Vì họ là “đồng nghiệp”, buổi thảo luận sẽ tích cực và hiệu quả hơn để tìm cách giảng dạy tốt nhất.

WALES duy trì giáo dục chất lượng cao bằng cách đào tạo giảng viên mỗi ngày.
2. Tỉ lệ các quốc tịch(14/11/ 2016)
Hàn Quốc 44%
Nhật Bản 10%
Đài Loan 12%
Yemen 12%
Ả Rập 15%
Palestine 7%