Dennis (27)

Thông tin học viên:
– Tên: Dennis
– Quốc tịch: Hàn Quốc
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 12 tuần

Bởi vì tôi sẽ đi Úc và những nước khác nên tôi học tiếng anh để dễ dàng hơn cho tôi.

Tôi chọn WALES bởi vì tôi muốn 1 nơi mà tôi có thể học liền với ít học viên người Hàn.

Thực sự mà nói thì tôi không học chăm lắm nên ngữ pháp tiếng anh của tôi chỉ cải thiện được chút it, nhưng tôi nghĩ tôi đã tự tin hơn khi nghe và nói chuyện bằng tiếng anh.

Địa điểm của trường WALES dường như là nơi tuyệt vời nhất, rất tiện lợi. Nhưng thức ăn  không hợp khẩu vị của tôi