Fatima(19)

Thông tin học viên:
– Tên: Fatima
– Quốc tịch: Ả Rập
– Khóa học: ESL
– THời lượng: 4 tuần

Tôi có 1 vài điểm yếu trong tiếng anh của mình cho nên tôi quyết định học tiếng anh lần nữa.
Tôi chọn WALES bởi vì đó là lựa chọn duy nhất tôi có theo ý của ba tôi.
Tôi đã tăng được tốc độ đọc của mình và tôi có thể hiểu quy luật của ngữ pháp dễ dàng hơn, tôi cũng có thể sửa chữa được những lỗi sai của mình.
Phòng học ở WALES dạng như hình hộp nhưng nó sẽ tốt hơn nếu có thêm quạt ở trong lớp.
Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với học viên muốn đi du học, bởi vì học viên người Ả Rập họ thích hàng hiệu và cao cấp và họ sẽ không bao giờ nghĩ đến Philippines là sự lựa chọn của họ, bởi vì học nghĩ Philippines là 1 nước nghèo.