Zouye (29) Nam, người Nhật

Thông tin học viên:
– Name: Zouye
– Quốc tịch: Nhật Bản
– Khóa học: ESL PLUS
– Thời lượng: 12 tuần

Có nhiều cơ hội để nói tiếng Anh!
Tôi đã có một thời gian khó khăn để làm quen với việc nói tiếng Anh lúc đầu bởi vì tôi đã không học trong thời gian dài. Tuy nhiên, tôi tham gia khóa học ESL Plus có lớp 8 giờ 1: 1 và môi trường đó buộc tôi phải nói tiếng Anh. Và sau một tháng, tôi đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy và tôi cũng có được sự tự tin. Mặc dù tôi đã có nhiều cuộc họp kinh doanh vì tôi đã làm việc cùng một lúc, các nhân viên và giảng viên rất linh hoạt và hiểu rõ tôi.

Nếu bạn muốn học ở Philippines, tôi nghĩ thành phố Baguio là nơi rất tốt! Nó rất tiện lợi và thoải mái để sống. Bạn không cần phải cảm thấy căng thẳng ngoài việc học lol. Ngoài ra, các sinh viên trong WALES đều có động lực cao và sẽ khuyến khích bạn rất nhiều. Tôi cũng khuyên bạn nên trường này nếu bạn muốn tiếp tục làm việc trong khi ở lại đây.