Catherine (26) Nữ,người Hàn

Thông tin học viên:
– Tên: Catherine
– Quốc tịch: Hàn Quốc
– Khóa học: ESL
– Thời lượng: 12 tuần

Học tập chăm chỉ nếu bạn muốn được cải thiện!
Mục đích của tôi để học tiếng Anh là cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi. Khi tôi ở Hàn Quốc, tôi chưa bao giờ học tiếng Anh vì tôi không có bất kỳ nhu cầu hoặc cơ hội nào. Tuy nhiên, tôi nhận ra sự cần thiết của tiếng Anh khi tôi đi du lịch nước ngoài và tôi muốn nói chuyện với người nước ngoài nhiều hơn nữa. Tôi có một người bạn đã học ở WALES hai năm trước, vì vậy tôi đã quyết định học ở đây với lời khuyên của cô ấy.

Mặc dù tôi không biết bất cứ điều gì về tiếng Anh, nhưng tôi đã học được ngữ pháp và lời nói cơ bản, giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi. Tôi không thông thạo tiếng Anh, nhưng tôi chắc chắn tôi đã cải thiện bản thân rất nhiều.

Cơ sở ở đây rất tốt. Tuy nhiên, tôi thường cảm thấy rằng một số giáo viên thiếu kỹ năng giảng dạy… Bên cạnh đó, rất khó để nói tiếng Anh vì có rất nhiều người Hàn Quốc nói tiếng Hàn.