Đừng bỏ lỡ cuộc hẹn với WALES!!!

Mọi người ơi mọi người ơi !!!!
Nhà Wales có promotion dành cho 3 khóa học ESL, REAL TALK với IELTS cho học viên Việt mình, mọi người nhanh tay lẹ chân đăng ký học nào ~,~

Mọi người có thể đăng ký học từ giờ cho đến 30/5 nha, còn nhập học thì lúc nào cũng được nè.

Với điều kiện phải đăng ký 8 tuần hoặc hơn nha.