TOEIC

TOEIC Course

Khóa TOEIC

AIM: Giúp học sinh nâng cao điểm số TOEIC của họ 
MỤC TIÊU:: để đạt được mục tiêu, sau đây là các mục tiêu:

  1. Để làm quen với các khu vực cụ thể của TOEIC
  2. Để đào tạo và để cho họ thực hành thường xuyên
  3. Nâng cao kỹ năng phân tích cho từng môn học
Khóa TOEIC
Tổng số lớp: 5 lớp một ngày 
5 lớp 1:12 lớp nhóm
TOEIC 900 (835-990)
7 + 1 Classes
Group Class
(90 min)
TOEIC Actual Test with Rationalization
1 on 1TOEIC-Grammar
TOEIC-Listening 1:Listening Context Analysis 1
TOEIC-Listening 2:Listening Context Analysis 2
TOEIC-Reading 1:Structure Analysis and Error Correction
TOEIC-Reading 2:Comprehension Analysis
Voca Test TOEIC-Voca
TOEIC 700 (495-830)
7 Classes
Group Class
(90 min)
TOEIC Actual Test with Rationalization
1 on 1TOEIC-Listening 1:Listening Recognition Strategies 1
TOEIC-Listening 2:Listening Recognition Strategies 2
TOEIC-Reading 1:Reading Comprehension Strategies 1
TOEIC-Reading 2:Reading Comprehension Strategies 2
TOEIC-Speaking
TOEIC 400 (0-490)
7 Classes
Group Class
(90 min)
TOEIC Actual Test with Rationalization
1 on 1Foundation Class: (Voca and Dictation)
Part 1:Photographs
Part 2:Question-Response
Part 3:Conversations
Part 4:Short Talks
Part 5:Incomplete Sentences
Part 6:Error Recognition
Part 7:Reading Comprehension
Ví dụ về lịch học TOEIC 1 ngày
06:30Thức dậy
07:00 – 07:30Ăn sáng
08:00 – 08:45Lớp 1:1
08:55 – 09:40Lớp 1:1
09:50 – 10:35Lớp 1:1
10:45 – 11:30Lớp 1:1
11:40 – 12:25Lớp 1:1
12:35 – 13:30Ăn trưa
13:30 – 17:50Break Time
17:50 – 18:50Ăn tối
19:00 – 20:00Đi ra ngoài
20:00 – 22:00Tự học
23:00Đi ngủ